Usługa Kopertowania Mobilnego

Kopertowanie Mobilne to usługa polegająca na kopertowaniu listów w siedzibie klienta na naszych maszynach i za pomocą naszych pracowników. Wynegocjowana cena wszelkie koszty usługi wraz z kosztami dojazdu. Klient na dany termin musi nam jedynie przygotować pomieszczenie z biurkiem oraz wydrukowane pisma do zakopertowania.

Usługa wykonywana jest na szybkich kopertownicach HEFTER Si3500 kopertujących z prędkością do 3.500 zak. na godzinę.

Jestem zainteresowana/ny tym produktem. Proszę o kontakt.