SPECJALISTYCZNY PROGRAM PROPRINT

Kody OMR  służą do oznaczenia wszystkich dokumentów, które mają trafić do określonego adresata. Często zdarza się sytuacja, gdzie np. faktura do Kowalskiego składa się z 3 kartek, a do Nowaka z 2 kartek. Wtedy każdą kartkę dokumentu należy zaopatrzyć w kod OMR.

Kody OMR wydrukowane na dokumentach są rozpoznawane przez urządzenie kopertujące i decydują o tym, które kartki i w jakiej ilości oraz jakie załączniki mają być spakowane do pojedynczej koperty. Za umieszczenie kodów na dokumentach odpowiada program ProPrint.

ProPrint OMR  to najbardziej zaawansowane rozwiązanie na rynku do nadawania kodów OMR, przeznaczone zarówno na małe, jak i duże wolumeny przerabianych dokumentów. Program nie ingeruje w aktualnie stosowane środowisko programistyczne w firmie, gdyż działa jako buforowa drukarka.

ProPrint OMR  nadaje kody dla wszystkich obecnych na rynku producentów maszyn kopertujących.

Grupowanie dokumentów ma zasadnicze znaczenie dla obniżenia kosztów wysyłek pocztowych . Bardzo często firmy wysyłają do danego adresata po kilka listów tygodniowo np. z fakturą, wezwaniem do zapłaty, zamówieniem, etc.

ProPrint Sort/Group grupuje dokumenty dla jednego adresata na przestrzeni np. tygodnia. Odpowiednio sformatowane dokumenty trafiają przed wydrukiem do bazy danych, gdzie mogą być sortowane i grupowane według zdefiniowanych kryteriów (np. według adresata).

Po przeprowadzeniu procesu sortowania i grupowania dokumenty zostają wydrukowane w odpowiedniej kolejności w określonym terminie (np. koniec dnia lub tygodnia). Wszystkie dokumenty przeznaczone do wybranego adresata oznaczone zostają specjalnym kodem OMR i umiesczone w jednej kopercie. Program posiada funkcję archiwizacyjną, gdyż może przechowywać w pamięci wszystkie wychodzące z systemu dokumenty.

ProPrint Sort/Group to najbardziej zaawansowane rozwiązanie na rynku do formatowania dokumentów, przeznaczone zarówno na małe, jak i duże wolumeny przerabianych dokumentów. Program nie ingeruje w aktualnie stosowane środowisko programistyczne, gdyż działa jako buforowa drukarka.

ProPrint Sort/Group przeznaczony jest dla środowisk systemowych i programów, które mają ograniczone możliwości w zakresie formatowania drukowanych dokumentów oraz zarządzania ich dystrybucją na zewnątrz systemu. Rola programu sprowadza się do przejęcia surowych danych, sformatowania wersji końcowej dokumentu i wyprowadzenia z systemu w określonej formie (wydruk, fax, archiwizacja).

ProPrint Sort/Group współpracuje z różnymi środowiskami systemowymi (UNIX, AS/400, Windows 2000/XP, Linux, IBM MVS), które przesyłają surowe dane do wydruku w postaci plików tekstowych, XML, kodów ASCII, SAP-RDI.

ProPrint Sort/Group  jest niezykle stabilnym systemem i jest używany w ponad 30 krajach na całym świecie głównie przez banki, firmy ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, energetyczne i inne.

Jestem zainteresowana/ny tym produktem. Proszę o kontakt.